آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آئینه شکستن خطاست

شما به خودت نگیر ولى… نمی‌خواهم ولی‌ انگار باید باور کنم که محمود احمدى نژاد آینه اى در مقابل خودمان بود. دروغ، تقلب ، سوء استقاده، پارتى بازى، ادعا، قانون گریزى، ریا، ادعاى خدا و پیغمبر، عدم مسئولیت پذیرى و … حالا که رفته ولى آیا او چهره عریان شده ما بود؟ اگر جواب مثبت […]