آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آئینه شکستن خطاست

توسط: پویا

شما به خودت نگیر ولى…

نمی‌خواهم ولی‌ انگار باید باور کنم که محمود احمدى نژاد آینه اى در مقابل خودمان بود.
دروغ، تقلب ، سوء استقاده، پارتى بازى، ادعا، قانون گریزى، ریا، ادعاى خدا و پیغمبر، عدم مسئولیت پذیرى و …
حالا که رفته ولى آیا او چهره عریان شده ما بود؟
اگر جواب مثبت باشد، واى بر ما که هیچ وقت خود واقعیمان را ندیدم و حالا تصویرمان در آینه را انکار میکنیم. واى که چقدر از دیدن خودمان در آیینه بیزار بودیم و هستیم!!!

باز هم تاکید می‌کنم شما به خودت نگیر، همان آئینه رو بشکن که خود شکستن کار هر کسی‌ نیست ؛)