عاشورای ایرانی‌

بازم شما به خودت نگیر ولی‌… تو این دوره زمونه دینداری و عزا داری مذهبی‌ به سبک ایرانی‌ شده کارخانه ریا سازی و البته مقدار زیادی هم برای آرام کردن وجدان خود بابت خطا‌ها و گناه هایی که کردیم.به نظرم همهٔ این عزاداری‌ها و دینداری‌ها وقتی‌ ارزش پیدا می‌کنه که در زندگی‌ روزمره اخلاق و کردار خوبی‌ داشته […]