بالاتر از ظلم

توسط: پویا

حتی یک لحظه نمیتوانم خودم  را جای این دختران ایران زمین بگذارم.  وای بر ما که زیر بار این ظلم رفته ایم.

 1236727_10151742033742713_676583837_n

 

130924181250_karate_kata_512x288_tasnimnews.com

هزینه‌ای بس گزاف بابت اشتباه یک نسل و یا بهتر بگویم فریب خوردن یک نسل داده ایم. ما با خودمان و با ایران چه کردیم! وای که چه کردیم! صدای پوزخند‌های تاریخ را می‌شنوم  که به ما ایرانیان می‌گوید خیلی‌ حماقت کردید. خیلی‌!

 

اصل مطلب را اینجا بخوانید.